Višina mesečne nagrade študentom za obvezno praktično delo s 01.03.2024


Avtor: Danijel Esih


V skladu z 12. členom Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur.l.RS št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21, 87/22, 113/22, 162/22) plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, od 1. 1. 2023, do višine 15 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, kar s 01. 03. 2024 znaša 333,14 eur, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec, za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca. Vendar ko je znesek višji kakor določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se obračuna akontacija dohodnine po lestvici.

 

 

V skladu s 1. odst. 25. člena Zakona o dohodnini se dohodnine ne plača od štipendije in drugih prejemkov, izplačanih osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij) in od navedenih prejemkov, ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna ali znanstveno-raziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev.

 

 

Na podlagi 8. točke prvega odst. 44. člena Zakona o dohodnini so plačila študentom za obvezno praktično delo obravnavana kot dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo na podlagi pogojev in do višine določene s strani vlade.

 

Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.