Sestava in vsebina spremnega pisma


Avtor: Danijel Esih


Spremno pismo se mora sklicevati neposredno na dejanski razpisani oglas za prakso. Jasno je potrebno poudariti zakaj je iskalec prakse primeren za izbiro. Predstavlja primerno dopolnitev življenjepisa saj so v spremnem pismu navedene izkušnje in sposobnosti v obliki besedila podkrepljene z natančnimi primeri.

 

Naslednje alineje mora vedno zajemati vaše spremno pismo:

 

  • Glava pisma: Ime in naslov prejemnika, datum, zadeva

 

  • Uvod: Izraziti je potrebno motivacijo za vašo prijavo in primernost za položaj, za praktično delo in za opravljanje bodoče prakse.

 

  • Jedro: zaobsega spretnosti, veščine, izkušnje, uspehe in ustreznost za delodajalca

 

  • Zaključek: pripravljenost na razgovor pri delodajalcu, zahvala, pri standardnih prošnjah (informacije o pričakovani plači), najzgodnejši možni datum pričetka na delovnem mestu

 

  • Pozdrav: Pozdrav v skladu s poslovnim bontonom z imenom in priimkom iskalca prakse ter njegovim podpisom.