Spremno pismo


Avtor: Danijel Esih


Spremno pismo je v okviru prošnje prva stran s katero delodajalec pridobi prvi vtis o iskalcu prakse. Napisano naj bo v takšni obliki, da pritegne pozornost delodajalca in poudari sposobnosti ter kvalifikacije iskalca zaposlitve. Gre za obliko formalnega zapisa, ki se skupaj z življenjepisom vloži v okviru prošnje delodajalcu, s katerim se poudari primernost in motivacijo iskalca prakse za določeno razpisano prakso, ki ne pridejo do izraza v življenjepisu.

 

 

Pomen spremnega pisma v okviru postopka pošiljanja prošnje zajema več vidikov:

 

  • Prvi vtis: Predstavlja prvi dokument, ki ga delodajalec vidi in predstavlja priložnost pozitivnega vtisa.

 

  • Personalizacija: Spremno pismo omogoča iskalcem prakse prošnjo prilagoditi za razpisano prosto mesto za opravljanje prakse, ki ga razpisuje podjetje.

 


  • Utemeljevanje: S spremnim pismom utemeljujemo primernost iskalca prakse zakaj je primeren. Omogoča obrazložitev uspehov pri prejšnjih opravljenih praksah in vaših kvalifikacijah v povezavi z zahtevami, ki so razpisane v okviru oglasa za opravljanje prakse.

 

  • Motivacija in pravila vedenja: V njem se omogoči, da prikažemo povečano motivacijo in zanimanje glede možnosti opravljanja prakse v določenem podjetju. Zapisano omogoči delodajalcu, da se odloči ali iskalec prakse ustreza poslovnemu bontonu v določenem podjetju.

 

  • Komunikacijske spretnosti: Zelo dobro napisano spremno pismo prikazuje sposobnosti iskalca prakse, da izkazuje jasno in učinkovito izražanje, in pomembno sposobnost v okviru vsakega poslovnega področja.