Glava spremnega pisma


Avtor: Danijel Esih


Glava pisma naj bo v skladu sposlovnim bontonom. V glavi pisma so zapisani kontaktni podatki iskalca prakse in delodajalca, ki razpisuje prakso.

 

 

Sestavni deli glave spremnega pisma:

 

  • Kontaktni podatki iskalca prakse: ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj bivanja), osebna telefonska številka, elektronski naslov, povezava do profila na družbenih omrežjih (LinkedIn) ali do lastne spletne strani.

 

  • Kontaktni podatki zaposlenega pri delodajalcu: ime podjetja, pravna oblika (s.p., d.o.o., d.d.), ime in priimek kontaktne osebe pri delodajalcu, naslov podjetja

 

  •  Datum: naj bo na desni strani v naslednji obliki (dan, mesec, leto)

 

  • Zadeva: (primer: »Prošnja za opravljanje prakse v kadrovski službi«) ali referenčna številka oziroma oboje, če tako zahteva delodajalec v oglasu za razpisano prakso. Oblikovno mora biti zapisan na konkreten in smiseln način. Besede »Zadeva« ne uporabljajte. Stavek naj bo dolg največ eno vrstico.

 

  • Nagovor: Neposreden nagovor kontaktne osebe pri delodajalcu (primer: Spoštovana ga. Novak, ali Spoštovani g. Novak,). Kadar ni kontaktne osebe pri delodajalcu navedene z imenom in priimkom se nagovor glasi (primer: Spoštovani,).